Legionellabestrijding

Zoals in de waterleidingwet beschreven dient een installatie met bijbehorende beheersplan te voldoen aan de BRL-K14010-01.

HG Ulfima kan de verantwoording voor de drinkwaterinstallatie niet van u overnemen, u blijft zelf verantwoordelijk voor de installatie. HG Ulfima kan wel helpen bij het implementeren van de benodigde maatregelen.
De volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden:

 

1). Het maken van een risico-inventarisatie: waar zitten "dode" leidingen en hotspots.

Vaak is dit in bestaande situaties reeds gebeurd, echter voor nieuwe situaties en in een situatie waar de risico-inventarisatie is verouderd, kan HG Ulfima dat ook voor u verzorgen. Wij werken dan samen met BRL 6010 gecertificeerde adviseurs.

2). Het verwijderen van de ‘dode’ leidingen en hotspots.

De ‘dode’ leidingen en hotspots zijn groeinesten voor bacteriën, deze moeten dus verwijderd worden om hergroei te voorkomen. We werken hier samen met uiterst bekwame monteurs die gewend zijn in bestaande, in gebruik zijnde installaties te werken.

3). Het reinigen en desinfecteren van het leidingstelsel.
Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het geheel: er kan voorkomen worden dat er bacteriën binnentreden, maar als ze al aanwezig zijn in de installatie en kunnen doorgroeien heeft dat weinig zin. Het is belangrijk dat de installatie voordat de alternatieve techniek ingezet wordt, kundig gereinigd en gedesinfecteerd wordt.

4). Het voorkomen dat er opnieuw bacteriën de installatie binnentreden.
HG Ulfima heeft een filtermachine ontwikkeld die na de watermeter geïnstalleerd wordt; het poortwachter concept. Alle bacteriën worden dus bij binnenkomst in het gebouw afgevangen. De machine is uitgevoerd volgens de BRL-K14010-01. De machine is uitgevoerd met optische en akoestische signalen zoals dit in de BRL omschreven staat. Er wordt dus tijdig aangegeven wanneer filters vervangen moeten worden en een evt. filterdefect wordt direct gesignaleerd. Voor (grotere) installaties kan gekozen worden voor beheer en bewaking op afstand. De machine wordt dan bij HG Ulfima online bewaakt en beheerd.

5).  Het implementeren van de beheersmaatregelen in het bestaande beheersplan.
In het (bestaande) beheersplan dienen de zaken opgenomen te worden waarmee de toegepaste alternatieve methode voor legionellabestrijding geaccepteerd wordt.
Het beheersplan is uiteraard van de eigenaar van de drinkwaterinstallatie, maar HG Ulfima levert de informatie die in dit plan opgenomen dient te worden digitaal aan. Tevens hebben wij een checklist gemaakt om te bepalen of het beheersplan voldoet aan de toegepaste techniek. Wij kunnen u dus bij het complete traject van dienst zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om voor stap 1,2,3 en 5 gebruik te blijven maken van uw huidige adviseurs of leveranciers.

 

webdesign: Artis