Oplossingen en producten

De Ulfima® is een Ultrafiltratiemachine, uitgevoerd met filters die bacteriën en virussen tegenhouden. Deze machine wordt in de voedende hoofdleiding van de gehele installatie of in de voedende leiding van een deel van de installatie geïnstalleerd (poortwachter concept) en voorkomt dat bacteriën de installatie binnentreden. Hiermee wordt de veiligheid op het gebied van legionella gegarandeerd. Het HG Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat de filterinstallaties op afstand (on-site en online) continue bewaakt kunnen worden waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en eventuele storingen snel, online, adequaat en tijdig worden verholpen. Uiteraard voldoet het systeem hiermee aan de geldende wet- en regelgeving, en is de machine volledig BRL-K14010-01 gecertificeerd. HG Ulfima biedt een tweetal Ulfima® systemen aan, namelijk een klein systeem met een debiet van 3 of 6 kubieke meter per uur, en een groot systeem vanaf 12 kubieke meter per uur. Met het kleine systeem, met een lager debiet en kleinere inbouwruimte, wordt optimaal ingespeeld op voornamelijk de behoefte van bijvoorbeeld verenigingen, logiesbedrijven, en gemeente en overheid, met een beperkt aantal kamers en/of douches. Het grote systeem is uitgelegd voor debieten van 12 kubieke meter en groter, en is daarmee geschikt voor grotere aantallen tappunten, zoals bij ziekenhuizen en zorginstellingen, zwembaden en sauna’s, en de grotere logiesbedrijven, campings en vakantieparken.

Afbeeldingen

Ulfima® ultrafiltratie grote systeem
Ulfima® ultrafiltratie kleine systeem
Kiwa gecertificeerd
webdesign: Artis