Voordelen Ultrafiltratie

Ultrafiltratie is een van de vele methoden om vloeistoffen te zuiveren. Groot voordeel van deze methode is dat het hiermee mogelijk is om vrijwel alleen watermoleculen over te houden. De methode benadert dan ook destillatie. Microfiltratie, ultrafiltratie en nanofiltratie zijn vergelijkbare methoden, ze verschillen alleen in de grootte van de filteropeningen. De deeltjes die bij ultrafiltratie worden tegengehouden zijn kleiner dan bij microfiltratie. Alleen ultrafiltratie kan grote macromoleculen uit een oplossing verwijderen.

Ontzorgen:

Ulfima® biedt u een compleet poortwachter concept voor legionellapreventie waarbij middels een onderhoudscontract  beheer en monitoring van het systeem geheel van u overgenomen kan worden. Wij zorgen voor het benodigd onderhoud van de machine en alle data wordt digitaal gemonitord en gelogd. Met onze certificeringen voldoet u aan alle wet- en regelgeving en u bespaart op de kosten van legionellapreventie.

Veiligheid & integriteit:

Het Ulfima® filtratiesysteem is uitgevoerd met maar liefst drie systemen om de integriteit te waarborgen. Deze integriteitscontroles worden automatisch periodiek uitgevoerd, de data hiervan gelogd, beheerd en indien gewenst continue online bewaakt. In combinatie met een juiste uitvoering van de beheersmaatregelen bent u optimaal beschermd tegen de legionellabacterie.

Vrij van geur, kleur of smaak:

Ulfima® is TOX-ATA gecertificeerd en geeft dus geen geur, kleur of smaak af aan het water. Ook worden er geen zware metalen toegevoegd aan het water zoals bij alternatieve methodes zoals bijvoorbeeld koper-zilverionisatie.

Duurzaam en kosten reducerend:

Na installatie van de Ulfima® ultrafiltratie kan het spoelregime en de warmtapwatertemperatuur verlaagd worden waardoor zowel op water, energie als onderhouds- en spoeluren bespaard wordt. De onderhoudskosten van het Ulfima® systeem beperkt zich tot het periodiek vervangen van de filters en de (online) monitoring.

Breed inzetbaar:

Filtratieinstallatie mogen in alle collectieve installaties, dus zowel bij prioritaire als niet-prioritaire instellingen, ingezet worden. Dit in tegenstelling tot koper- zilverinstallaties die alleen in prioritaire installaties ingezet mogen worden. Ons systeem kan tot een onbeperkt debiet en/of jaarverbruik uitgevoerd worden en zijn geschikt voor watertemperaturen tot 50 graden Celsius. De systemen kunnen optioneel uitgebreid worden met een drukverhogingsinstallatie. De Ulfima® regeltechniek is hierop al voorbereid.

Gemakkelijk in installatie en onderhoud:

Voor het plaatsen van de Ulfima® machine is weinig plaatsingsruimte nodig. Het plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van een machine is normaal gesproken binnen 1 dag uitgevoerd. En doordat beheer en bewaking op afstand gebeurt kan het onderhoud efficiënt ingepland worden. Tijdens het reguliere onderhoud blijft de watertoevoer te allen tijde intact en de veiligheid geborgd omdat onze machines uitgevoerd worden met redundante filters.

Zowel koop als lease:

U kunt het systeem direct aanschaffen waarna u een jaarlijks onderhoudscontract met ons af kunt sluiten. Of u treft met ons een huurkoop regeling waarbij u een maandbedrag betaald waarin alle kosten zijn inbegrepen. U voorkomt hiermee de initiële investering en u wordt op termijn alsnog eigenaar van het systeem.

 

webdesign: Artis