Ulfima® systemen

De Ulfima® is een Ultrafiltratiemachine, uitgevoerd met filters die bacteriën en virussen tegenhouden. Deze machine wordt in de voedende hoofdleiding van de gehele installatie of in de voedende leiding van een deel van de installatie geïnstalleerd (poortwachter concept) en voorkomt dat bacteriën de installatie binnentreden. Hiermee wordt de veiligheid op het gebied van legionella gegarandeerd. HG Ulfima biedt een tweetal Ulfima® systemen aan, namelijk een klein systeem met een debiet van 3 of 6 kubieke meter per uur, en een groot systeem vanaf 12 kubieke meter per uur. Met het kleine systeem, met een lager debiet en kleinere inbouwruimte, wordt optimaal ingespeeld op voornamelijk de behoefte van bijvoorbeeld verenigingen, logiesbedrijven, en gemeente en overheid, met een beperkt aantal kamers en/of douches. Het grote systeem is uitgelegd voor debieten van 12 kubieke meter en groter, en is daarmee geschikt voor grotere aantallen tappunten, zoals bij ziekenhuizen en zorginstellingen, zwembaden en sauna’s, en de grotere logiesbedrijven, campings en vakantieparken. Het HG Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat de filterinstallaties op afstand (on-site en online) continue bewaakt kunnen worden waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en eventuele storingen snel, online, adequaat en tijdig worden verholpen. Uiteraard voldoet het systeem hiermee aan de geldende wet- en regelgeving, en is de machine volledig BRL-K14010-01 gecertificeerd Het KIWA certificaat waarborgt een aantal zaken: - veilig door het toepassen van TOX-ATA gecertificeerde apparatuur (geeft geen geur, kleur of smaak af aan water); - veilig door het toepassen van een 24 uur / 7 dagen on-site en/of online integriteitscontrole op het systeem; - veilig door het uitvoeren van de juiste beheersmaatregelen.

Afbeeldingen

Ulfima® 2-12 Ultrafiltratiesysteem
Flowmeter
Elektrisch gestuurde kogelkranen
webdesign: Artis