Ziekenhuizen en Zorginstellingen

Ziekenhuizen (en zorginstellingen) hebben veelal te maken met een risicogroep, ze bieden onderdak aan mensen die ernstig verzwakt zijn. Door de roulatie van patiënten is vaak niet inzichtelijk of tappunten wel of niet gebruikt worden. Om nog maar niet te spreken over bedledige patiënten. Deze situatie zorgt vaak voor stilstaand water, dit stilstaande water kan voor grote problemen zorgen, legionella ontwikkelt zich makkelijk in stilstaand water tussen de 25-50 graden Celsius. 

Prioritaire instellingen zoals ziekenhuizen en zorginstellingen moeten daarom extra maatregelen nemen tegen legionella. De eigenaar moet bijvoorbeeld onderzoeken waar de legionellabacterie zou kunnen groeien.

Zorginstellingen:

Onder zorginstellingen worden aangewezen:

  • revalidatiecentra met overnachting;
  • oncologische en radiotherapeutische instituten;
  • verpleeghuizen;
  • instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten;
  • instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;
  • verzorgingshuizen;
  • herstellingsoorden;
  • geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;
  • maatschappelijke opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;

Afbeeldingen

webdesign: Artis