Welkom bij Ulfima

Ulfima is gespecialiseerd in het ontwikkelen, leveren en onderhouden van ultrafiltratiesystemen. Hiermee worden o.a. legionellabacteriën in (drink)waterinstallaties preventief bestreden / voorkomen. Onze systemen zijn zeer breed inzetbaar, zowel bij prioritaire- als niet-prioritaire (zorgplichtige) instellingen. 

Wij zijn een innovatief technisch bedrijf welke met kennis van de toepassing en wet- en regelgeving klanten voorziet van hoogst betrouwbare, uiterst praktische en toch zeer betaalbare preventieve oplossingen. Het creëren van een beheersbare (drink)waterinstallatie en ontzorging op het gebied van legionellaveiligheid zijn onze belangrijkste doelen. Door het uitvoeren van onderhoud, integriteitsbewaking en de mogelijkheid tot 24/7 online monitoring zorgen wij voor optimale veiligheid en zekerheid van het systeem.

Gegarandeerde legionellabacterievang

Door filters toe te passen met een absolute bacterievang, wordt de veiligheid op het gebied van legionella gegarandeerd. Het Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat de filtratieinstallaties op afstand (on-site en online) bewaakt kunnen worden waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en storingen snel, adequaat en tijdig worden verholpen. Uiteraard voldoet het systeem hiermee aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de BRL-K14010-01.

Bij traditionele spoelsystemen wordt met heet water gespoeld waarna het spoelwater in het riool wordt geloosd. Bij toepassing van de HG Ulfima filtratiemachine hoeft dit niet, een besparing van veel water, energie en spoeluren. Dit zorgt voor een enorme meerwaarde wat het systeem oplevert, zeker gezien de huidige energietransitie!

Doordat we heel veel kennis hebben van de wet- en regelgeving en deze kennis toepassen in ons advies en onze installaties, voldoet uw installatie altijd aan de op dat moment geldende normen. Veiligheid, zekerheid en volledige ontzorging. 

    

webdesign: Artis