Wederom een succesvolle KIWA audit voor HG Ulfima

27 maart

Tweemaal per jaar komt KIWA Nederland langs op onze productielocatie in Horst of op een locatie waar een van onze systemen in bedrijf staat. Tijdens dit bezoek vindt de halfjaarlijkse KIWA audit plaats waarbij de volledige ultrafiltratiemachine en de (productie)processen gecontroleerd worden op alle gestelde eisen volgens de BRL-K14010-1. Door het houden van deze halfjaarlijkse audits blijft de waarde van ons BRL 14010-1 certificaat actueel.

Wie is KIWA en wat doet deze organisatie?

Kiwa Nederland (Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen) is een instelling voor Testing, Inspection and Certification. (TIC) Het bedrijf is onder andere actief in de waterbranche en houdt zich bezig met het toetsen van producten, diensten en systemen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Kiwa is wereldwijd actief in zo'n 50 landen, het is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa helpt organisaties om de kwaliteit van hun producten te verbeteren door in de organisatie; producten, diensten, processen en managementsystemen zichtbaar en meetbaar te maken.

Wat is de link tussen HG Ulfima en KIWA?

Kiwa heeft, in overleg met de overheid en de markt, de beoordelingsrichtlijn "Legionellapreventie met alternatieve technieken, deel 1: Fysische technieken" (BRL-K14010-1) ontwikkeld. Deze beoordelingsrichtlijn richt zich op fysische technieken (waaronder ultrafiltratie) die worden toegepast in collectieve drinkwaterinstallaties. De apparatuur behorend bij de fysische techniek kan ingebracht zijn in de voedende hoofdleiding (poortwachterconcept) van de gehele installatie of in een deel van de installatie.

Kiwa beoordeelt voor HG Ulfima het Ulfima® poortwachtersysteem. Elk onderdeel van onze machine dat in contact staat met (drink)water valt onder strenge eisen van de zogenaamde ‘Hygiënische Aspecten’. Het volledige systeem is gecertificeerd volgens de BRL 14010-1 inclusief het Kiwa Watermark. Dit houdt in dat alle onderdelen beoordeeld zijn op toxologische-, chemische- en mechanische eisen. Tevens is van elk onderdeel het materiaal, de sterkte en de dichtheid onderzocht en goedgekeurd. Omdat alle onderdelen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen zijn wij als leverancier en ú als klant verzekerd van een deugdelijke machine die geen schadelijke stoffen af geeft aan uw (drink)water. Op deze wijze zorgen we voor een kwalitatief veilige waterzuivering voor uw complete achterliggende leidingsysteem.

Omdat onze systemen voldoen aan bovenstaande Kiwa BRL-K14010-1 en de Hygienische Aspecten dragen wij met trots onderstaande Kiwa logo’s, deze zijn onder andere zichtbaar op de frontplaat van onze machines. HG Ulfima onderscheidt zich als producent en leverancier van ultrafiltratiesystemen door producten toe te passen die voldoen aan àlle eisen. Onze systemen voldoen namelijk zowel aan de functionele eisen als aan de wettelijke gezondheidseisen die zijn voorgeschreven in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening” van de Nederlandse overheid.

  

webdesign: Artis