Seminar legionellabeheersing in Nederland

Seminar Legionellaveilig Nederland
12 april

20 jaar na de legionellaramp van Bovenkarspel, waarbij 32 doden vielen en 206 bezoekers de zogenaamde Veteranenziekte opliepen, vallen er gemiddeld jaarlijks in Nederland nog steeds 20 tot 30 sterfgevallen te betreuren door een legionellabesmetting.

 

Aanleiding genoeg voor HG Ulfima, in samenwerking met Holland Water, om tijdens de vakbeurs Aqua Nederland een seminar te organiseren waar vier specialisten uit het vakgebied hun visie gaven over dit probleem: Irene van Veelen (ISSO), Arjen van Ree (Bureau in ontwikkeling), Henk van Beek (Vakblad Legionella) en Henk Peelen (Hydroscope). Kernvraag: waar staan we anno 2018 en hoe komt het dat het aantal legionellabesmettingen jaarlijks stijgt?

De pannelleden en een groot deel van de ongeveer 50 aanwezige bezoekers waren het over één ding al heel snel eens. Met name in de bouwketen gaat het mis. Tegengestelde belangen, de ernst van de situatie wordt niet erkend, het afschuiven van verantwoordelijkheden en onvoldoende gericht toezicht op het naleven van wettelijke vereisten binnen een bouwproject worden genoemd. Dat resulteert in het schrikbarende feit dat maar liefst driekwart van alle gebouwen die in Nederland als risicovol worden bestempeld, op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties heeft, zoals blijkt uit een onderzoek van ISSO – het kennisinstituut voor de installatiebranche.

Dat er bij de preventie en de beheersing van legionella voornamelijk naar de kosten en niet naar de baten wordt gekeken is een meermaals aangehaalde stelling. Pas als er in een breder verband wordt gekeken naar een ander verdienmodel van bijvoorbeeld een ultrafiltratie poortwachtersysteem als dat van HG Ulfima, komt er begrip vanuit de opdrachtgever. Doordat na installatie door verlaging van de warmwatertemperatuur en het aantal spoelregimes drastisch op energie, water, onderhoudskosten en spoeluren bespaard kan worden.

Als algehele conclusie van het seminar kan worden gesteld dat gecontroleerd beheer van het legionellaprobleem alleen kan als alle partijen open staan voor nieuwe ideeën en opvattingen. Er is niet alleen een rol weggelegd voor de controlerende instanties vanuit de overheid. Een strikte naleving van de wet- en regelgeving door alle partijen in de bouwkolom is een absoluut vereiste.

 

Meer informatie over het seminar of over het HG Ulfima® ultrafiltratiesysteem? Bel met Pascal Lagrand op +31 6 54 39 77 33 of bekijk de informatie op onze website.

Videos

forumdiscussie: 'Samen zorgen voor een legionellaveilig Nederland'
webdesign: Artis