Recordaantal Nederlanders besmet met legionella

5 september

Wellicht heeft u al het al gehoord, onze nationale nieuwsmedia deden er deze week uitgebreid bericht over. Wij willen dit schokkende bericht (nogmaals) bij u onder de aandacht brengen. 

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland is flink gestegen. In het eerste halfjaar van 2018 zijn ongeveer 35 procent meer legionellagevallen gemeld dan een jaar geleden. Vorig jaar waren er rond de zomer 190 slachtoffers, nu zijn het er al 260. Dat blijkt uit cijfers van de Atlas Infectieziekten. Oorzaken van deze stijging zijn onder andere het warmere weer en het feit dat meer ouderen – een risicogroep – langer actief op reis gaan. 

Als men kijkt over het gehele jaar 2017 waren er 561 besmettingen, tegenover 454 in 2016, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).De legionellabacterie kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. Vorig jaar stierven 31 mensen aan legionella. In 2016 waren er twintig sterfgevallen.

Ook in Europa neemt het aantal gevallen van legionellabesmetting toe. Vorige week werd tijdens een internationaal legionella-congres in Lyon (http://esgli2018.univ-lyon1.fr/en) bekend dat in 2017 in Europa gemiddeld een stijging van 30 procent plaatshad. In Nederland was de stijging over het hele vorige jaar 20 procent, vijftien procent minder dan tot nog toe dit jaar. 

Volgens Monique Bastmeijer, expert en bestuurslid Stichting Veteranenziekte en onderdeel van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella, zijn er verschillende redenen voor de snelle stijging. “Door het warmere weer krijgt legionella meer kans om te groeien. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. Deze groep is kwetsbaarder vanwege bijvoorbeeld suikerziekte of COPD. Ten derde zijn testmethoden beter geworden en letten sommige artsen beter op de aandoening.”

Ze verwacht dat het aantal legionellagevallen blijft toenemen in de komende jaren. Tot en met juni zijn dat er dus al 260 en we zijn halverwege het jaar. Dit hoge getal is des te opvallender, omdat er geen grote uitbraken van besmettingen zijn geweest dit jaar.

Bovenstaande feiten duiden op een negatieve ontwikkeling, die op sommige gebieden onvermijdelijk is. Monique Bastmeijer:  “In Nederland hebben we een goed legionellapreventiebeleid, maar er is te weinig bewustzijn bij de bevolking en daardoor blijft uitvoering van preventieve maatregelen achter bij het verwachte niveau. De overheid moet aan goede informatievoorziening doen. Daarnaast is het belangrijk dat huisartsen alerter zijn. 

 

Bronnen:

http://vakbladlegionella.nl/aantal-legionellabesmettingen-in-1-jaar-35-g...

https://nos.nl/artikel/2248947-recordaantal-nederlanders-besmet-met-legi...

webdesign: Artis