‘Legionella kan een sluipmoordenaar in de pluimveestal zijn’

14 januari

'Legionella kan een een sluipmoordenaar in de pluimveestal zijn.' Daarvoor waarschuwt ABZ Diervoeding. De bacterie groeit zeer hard in stilstaand water tussen de 25 en 55 graden Celsius, temperaturen die niet vreemd zijn in een pluimveestal. Ook stilstaand water komt in grote mate voor in de nevelkoelsystemen van pluimveestallen. Nevelkoelsystemen werken met sproeiers die kleine druppels water in de stal sprayen waardoor deze verdampen. Wanneer deze waterdamp bacteriën als legionella bevat is dit zeer gevaarlijk, vooral omdat legionella alleen gevaarlijk is wanneer deze bacterie wordt ingeademd.

Gevaren

We hebben vorig jaar een warme zomer gehad waarin nevelkoelsystemen veelvuldig gebruikt zijn. In de winterperiode staat dit systeem veelal uit, dit resulteerd in stilstaand water in de leidingen. Het wordt vooral weer gevaarlijk wanneer na een lange periode het systeem weer aan slaat, dan is legionella een gevaarlijk risico, waarschuwt de voerfabrikant.

Stilstaand water kan ook voorkomen tijdens leegstand in de stal, of veroorzaakt worden door dode hoeken in de leiding. Zodra er na stilstand druk op de leiding komt, kunnen er grotere hoeveelheden legionella vrijkomen in de lucht en dit kan een potentieel gevaar vormen voor de medewerkers.

Symptomen

De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen kan variëren tussen de twee tot tien dagen tijd. De eerste symptomen lijken op een gewone griep: koorts, spierpijn, hoofdpijn. Uiteindelijk komt daar kortademigheid en een hoest bij die voortkomen uit een longontsteking. Als men zich niet bijtijds laat behandelen kan de infectie zelfs dodelijk zijn. Gelukkig is de infectie meestal goed te behandelen, als er na optreden van de eerste symptomen gestart wordt met antibiotica.

Preventie

Het is van groot belang dat er gelet wordt op de koelsystemen, maar ook op de waterbron en waterleidingen na warmere dagen. Wanneer men werkt met sproeiers of nevel moet ten alle tijden gedacht worden aan de mogelijkheid van een legionellabesmetting.

Voorkom bij de aanleg van een nieuw koelsysteem of waterleidingsysteem dode hoeken en zorg voor goede legionellapreventiemaatregelen zoals een poortwachtersysteem of een automatisch spoelsysteem dat het spoelwater direct afvoert, zowel van uw koeling als van de waterleiding”, adviseert ABZ.

bron: Vakblad Legionella

webdesign: Artis