KleurrijkWonen kiest voor de zekerheid van Poortwachtersysteem

KleurrijkWonen Culemborg HG Ulfima
2 maart, 2016

SVT wonen en KleurrijkWonen hebben ervoor gekozen om te fuseren in 2014. Eén nieuwe vernieuwende woningcorporatie met een sterke lokale en regionale binding. Het werkgebied ligt in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel. In een vrij recent gebouwd multifunctioneel (zorg)complex in Culemborg, met daarin onder andere 55+ woningen, een zorginstelling, een zorghotel en een kinderdagverblijf, werd door hun adviseur herhaaldelijk een legionellabesmetting  aangetoond. Ook na chemische reiniging van het leidingsysteem bleef deze besmetting na verloop van tijd terugkeren. Omdat bleek dat de oorsprong van de besmetting te wijten was aan bepaalde beslissingen die tijdens de bouw van het complex waren genomen, en dus niet teruggedraaid konden worden, werd KleurrijkWonen geadviseerd om een ultrafiltratie poortwachtersysteem te laten installeren. 

Volledige ontzorging

In opdracht van Robbert Jan van Eck, projectleider planmatig onderhoud van KleurrijkWonen, heeft hun adviseur een aantal gespecialiseerde bedrijven verzocht een plan van aanpak op te stellen met een bijbehorende kostenindicatie. “Op basis van die plannen kwam HG Ulfima het meest volledig en meest kostenefficiënt naar voren. Met name hun geschetste manier van aanpak van het probleem en de oplossingen die zij aandroegen om het proces vlekkeloos te laten verlopen, hebben ons doen besluiten met HG Ulfima in zee te gaan” aldus van Eck. “HG Ulfima heeft ons in feite volledig ontzorgd. Ze hebben vooraf veel tijd gestoken in de analyse van het probleem en het uitwerken van het uiteindelijke plan van aanpak, in nauwe samenwerking met ons, de adviseur en de reiniger – die de chemische reiniging van het leidingsysteem uitvoert. Ze hebben goed met ons meegedacht en kwamen met goede oplossingen”.

Het HG Ulfima concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat het Ulfima® systeem op afstand (on-site en online) bewaakt wordt waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en eventuele storingen snel, adequaat en tijdig verholpen kunnen worden. 

Samenwerking

Naast het plaatsen van een Ultrafiltratiesysteem komt er bij de hele operatie nogal wat kijken. “Om te beginnen hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle bewoners en belanghebbenden. Daar hebben we een toelichting gegeven op het heersende probleem, alle stappen in het plan voorgelegd en de oplossing voorgesteld” zegt Van Eck. “Met name in de planning tijdens het traject zitten er een aantal cruciale momenten. Eén daarvan is het feit dat bij de chemische reiniging van het leidingsysteem, alle bewoners thuis moesten zijn. Uiteindelijk kunnen we stellen dat het project vlekkeloos verlopen is. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen was perfect. Inmiddels zijn na de installatie de eerste metingen al gedaan en die hebben aangetoond dat er geen legionellabesmetting meer aanwezig is. Over drie maanden zal een nieuwe bemonstering worden gedaan en die zien we met het volste vertrouwen tegemoet. Vanuit KleurrijkWonen richten we ons nu op de vervolgstappen: het monitoren van de metingsresultaten, de communicatie hierover naar de bewoners en uiteindelijk het overdragen van het HG Ulfima Ultrafiltratiesysteem aan de Vereniging van Eigenaren.” 

Afbeeldingen

KleurrijkWonen Culemborg
KleurrijkWonen Culemborg
Poortwachersysteem HG Ulfima KleurrijkWonen
webdesign: Artis